Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 16 ngay 17 thang 05 nam 2018

2018-05-16 03:29:45 | Lượt xem: 30 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 16 ngày 17 tháng 05 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi đến ít mây, đêm  không mưa, ngày nắng nóng.

Gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   26 280C

Nhiệt độ cao nhất từ:    34360C.

Độ ẩm trung bình: 76%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi đến ít mây, đêm  không mưa, ngày nắng nóng.

Gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   26 280C

Nhiệt độ cao nhất từ:    34360C.

Độ ẩm trung bình: 78%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi đến ít mây, đêm  không mưa, ngày nắng nóng.

Gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   26 280C

Nhiệt độ cao nhất từ:    34360C.

Độ ẩm trung bình: 76%

Đầu trang