Dự báo khí tượng

DU BAO THOI TIET TINH LANG SON

2018-05-16 03:01:17 | Lượt xem: 7 | Dự báo khí tượng

DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH LẠNG SƠN

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT TỈNH LẠNG SƠN

( Đêm 16 ngày 17 tháng 5 năm 2018)

 

Thành Phố và huyện Cao Lộc:

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.    

          Nhiệt độ: 25 -  34C.

 

Huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng:

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. 

          Nhiệt độ: 26 -  360C.

 

Huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn:

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.    

          Nhiệt độ: 25 -  33C.

 

Huyện: Lộc Bình, Đình Lập:

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.    

          Nhiệt độ: 24 -  34C.

 

Huyện: Văn Lãng, Tràng Định:

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. 

          Nhiệt độ: 25 -  35C.

 

Các khu vực:  Gió nhẹ.

 
Đầu trang