Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 8 NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 2018

2018-05-08 03:15:58 | Lượt xem: 128 | Dự báo khí tượng

DBKT

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 8 NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông (trong cơn dông đề phòng sét và gió mạnh). Gió đông cấp 2.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C; Cao nhất: 30 320C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 30 320C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C; Cao nhất: 29 310C.
Đầu trang