Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 07 NGÀY 08 THÁNG 05 NĂM 2018

2018-05-07 03:24:47 | Lượt xem: 131 | Dự báo khí tượng

dự báo thời tiết

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 7 NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2018

 

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 29 310C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 30 320C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 30 320C.
Đầu trang