Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 06 NGÀY 07 THÁNG 05 NĂM 2018

2018-05-06 03:01:50 | Lượt xem: 106 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 6 NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 2018

 

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 32 340C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 32 340C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 33 350C.
Đầu trang