Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 03 NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 2018

2018-05-03 02:51:13 | Lượt xem: 172 | Dự báo khí tượng

dự báo thời tiết

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 03 NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C; Cao nhất: 29 310C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C; Cao nhất: 28 300C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C; Cao nhất: 28 300C.
Đầu trang