Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 02 NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 2018

2018-05-02 03:17:52 | Lượt xem: 142 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 02 NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, một số nơi đạt mưa vừa và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất: 26 280C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất: 26 280C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất: 26 280C.
Đầu trang