Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 28 NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2018

2018-04-28 02:56:45 | Lượt xem: 165 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 28 NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất: 26 280C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất: 26 280C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất: 26 280C.
Đầu trang