Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 20 NGÀY 21 THÁNG 04 NĂM 2018

2018-04-20 02:35:26 | Lượt xem: 450 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 20 NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ lượng không đáng kể, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 230C; Cao nhất: 27 290C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 230C; Cao nhất: 27 290C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất: 27 290C.
Đầu trang