Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 17 NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2018

2018-04-17 02:58:46 | Lượt xem: 381 | Dự báo khí tượng

dự báo thời tiết

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 17 NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời hửng nắng. Gió nhẹ. Trời lạnh về đêm và sáng.

 

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 200C; Cao nhất: 26 280C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 200C; Cao nhất: 26 280C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 200C; Cao nhất: 26 280C.
Đầu trang