Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 16 ngay 17 thang 04 nam 2018

2018-04-16 03:44:29 | Lượt xem: 62 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 16 ngày 17 tháng 04 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi.

Gió đông bắc cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 210C

Nhiệt độ cao nhất từ:    24– 260C.

Độ ẩm trung bình: 77%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi.

Gió đông bắc cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 210C

Nhiệt độ cao nhất từ:    24– 260C.

Độ ẩm trung bình: 80%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

Gió đông bắc cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 210C

Nhiệt độ cao nhất từ:    24– 260C.

Độ ẩm trung bình: 77%

Đầu trang