Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 11 ngay 12 thang 04 nam 2018

2018-04-11 04:23:37 | Lượt xem: 92 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 11 ngày 12 tháng 04 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ.

Gió đông nam cấp 2 -3.  

Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26280C.

Độ ẩm trung bình: 85%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ.

Gió đông nam cấp 2 -3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26280C.

Độ ẩm trung bình: 87%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ.

Gió đông nam cấp 2 -3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26280C.

Độ ẩm trung bình: 85%

Đầu trang