Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 10 ngay 11 thang 04 nam 2018

2018-04-10 03:20:02 | Lượt xem: 84 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 10 ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi đến nhiều mây,  đêm và sáng có mưa nhỏ  vài nơi lượng không đáng kể.

Gió đông nam cấp 2 -3.  

Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 210C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26280C.

Độ ẩm trung bình: 76%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi  lượng không đáng kể.

Gió đông nam cấp 2 -3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 210C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26280C.

Độ ẩm trung bình: 78%

 

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

Gió đông nam cấp 2 -3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   19 210C

Nhiệt độ cao nhất từ:    26280C.

Độ ẩm trung bình: 76%

Đầu trang