Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 08 ngay 09 thang 04 nam 2018

2018-04-08 03:08:18 | Lượt xem: 161 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 08 ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió nhẹ.  

Nhiệt độ thấp nhất từ:   15 170C

Nhiệt độ cao nhất từ:    25270C.

Độ ẩm trung bình: 68%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   15 170C

Nhiệt độ cao nhất từ:    25270C.

Độ ẩm trung bình:70%

 

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Gió nhẹ. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   15 170C

Nhiệt độ cao nhất từ:    25270C.

Độ ẩm trung bình: 68%

Đầu trang