Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 07 NGÀY 08 THÁNG 04 NĂM 2018

2018-04-07 02:53:29 | Lượt xem: 371 | Dự báo khí tượng

dbkt

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 7 NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng hanh. Gió đông bắc cấp 2. Trời tiếp tục rét.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 170C; Cao nhất: 22 240C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 180C; Cao nhất: 23 250C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 180C; Cao nhất: 22 240C
Đầu trang