Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 05 ngay 06 thang 04 nam 2018

2018-04-05 04:20:02 | Lượt xem: 104 | Dự báo khí tượng

 

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 05 ngày 06 tháng 04 năm 2018

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông.

Gió đông chuyển đông bắc cấp 2.  

Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 190C

Nhiệt độ cao nhất từ:    22240C.

Độ ẩm trung bình: 80%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông.

Gió đông chuyển đông bắc cấp 2. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 190C

Nhiệt độ cao nhất từ:    22240C.

Độ ẩm trung bình: 82%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông.

Gió đông chuyển đông bắc cấp 2. 

Nhiệt độ thấp nhất từ:   17 190C

Nhiệt độ cao nhất từ:    22240C.

Độ ẩm trung bình: 80%

Đầu trang