Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 04 NGÀY 05 THÁNG 04 NĂM 2018

2018-04-04 03:07:31 | Lượt xem: 106 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 04 NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 210C; Cao nhất: 28 300C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 20- 220C; Cao nhất: 28 300C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 220C; Cao nhất: 28 300C.
Đầu trang