Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 27 NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2018

2018-03-27 03:54:11 | Lượt xem: 213 | Dự báo khí tượng

dự báo thời tiết

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 27 NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trời lạnh.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 200C; Cao nhất: 23 250C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 210C; Cao nhất: 22 240C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 210C; Cao nhất: 22 240C.
Đầu trang