Dubaocaobang|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo Khí tượng

Dubaocaobang

2018-02-13 03:00:50 | Lượt xem: 80 | Dự báo Khí tượng

( 04 ngày tết nguyên đán Mậu Tuất từ ngày 15 - 18/2 năm 2018)

  +Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  Thời tiết phổ biến đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét.  

Ngày 15-16    

    Nhiệt độ thấp nhất:       12  –  14 oC.

      Nhiệt độ cao nhất :       24  –  26 oC.

Ngày 17-18

     Nhiệt độ thấp nhất:       16  –  18 oC.

      Nhiệt độ cao nhất :        26  –  28 oC.

 

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông:

Thời tiết phổ biến đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét.  

Ngày 15-16    

    Nhiệt độ thấp nhất:       10  –  12 oC.

      Nhiệt độ cao nhất :       22  –  24 oC.

Ngày 17-18

     Nhiệt độ thấp nhất:       13  –  15 oC.

      Nhiệt độ cao nhất :       24  –  26 oC.

 

+Khu vực TP Cao bằng:

Thời tiết phổ biến đêm và sáng nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét. 

Gió: Nhẹ

Ngày 15-16    

    Nhiệt độ thấp nhất:       14  –  16 oC.

      Nhiệt độ cao nhất :       24  –  26 oC.

Ngày 17-18

     Nhiệt độ thấp nhất:       16  –  18 oC.

      Nhiệt độ cao nhất :        26  –  28 oC.

 

    Tin phát lúc 15 h 00                                                                                                     

                                                                                                                                         ĐÀI KTTV TỈNH CAO BẰNG                                                                         

 

                                                                         
Đầu trang