Dubaocaobang|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo Khí tượng

Dubaocaobang

2018-02-13 02:59:34 | Lượt xem: 56 | Dự báo Khí tượng

Đêm 13 ngày 14 tháng 02 năm 2018:

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất:     12  -  14 oC.

Nhiệt độ cao nhất:      22  -  24 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Nhiều mây đêm không mưa, ngày có lúc giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất:       10  -   12 oC.

Nhiệt độ cao nhất:        19   -  21 oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Gió: Nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất:         11   -  13 oC.

Nhiệt độ cao nhất:          21   -  23 oC.

 

Tin phát lúc 15h00ph                                                  

                                                         

    

 

 

Duyệt tin

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự báo viên

  

 

 

 

 

 

ĐÀM VĂN ĐẠI
Đầu trang