ban tin du bao thoi tiet dem 10 ngay 11 thang 02 nam 2018|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 10 ngay 11 thang 02 nam 2018

2018-02-10 04:02:12 | Lượt xem: 770 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

 

Đêm 10 ngày 11 tháng 02 năm 2018

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, có mưa nhỏ.

Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   9 110C

Nhiệt độ cao nhất từ:    14 160C.

Độ ẩm trung bình: 85%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, có mưa nhỏ.

Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   9 110C

Nhiệt độ cao nhất từ:    14 160C.

Độ ẩm trung bình: 90%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, có mưa nhỏ.

Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   9 110C

Nhiệt độ cao nhất từ:    14 160C.

 

Độ ẩm trung bình: 85%
Đầu trang