ban tin du bao thoi tiet dem 07 ngay 08 thang 02 nam 2018|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 07 ngay 08 thang 02 nam 2018

2018-02-07 03:24:22 | Lượt xem: 230 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 07 ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

 

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   11 130C

Nhiệt độ cao nhất từ:    17 190C.

Độ ẩm trung bình: 53%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   11 130C

Nhiệt độ cao nhất từ:    17 190C.

Độ ẩm trung bình: 55%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   11 130C

Nhiệt độ cao nhất từ:    17 190C.

Độ ẩm trung bình: 53%

 

 
Đầu trang