DBTT ĐÊM 07 NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2017|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 07 NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2017

2018-02-07 02:50:24 | Lượt xem: 519 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet 

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 07 NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng hanh. Gió đông bắc cấp 2. Trời rét đậm.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 9 - 110C; Cao nhất: 16 180C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 10 - 120C; Cao nhất: 16 180C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

 

Nhiệt độ thấp nhất: 10 - 120C; Cao nhất:  17 190C.
Đầu trang