ban tin du bao thoi tiet dem 06 ngay 07 thang 02 nam 2018|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 06 ngay 07 thang 02 nam 2018

2018-02-06 03:03:33 | Lượt xem: 121 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

 

Đêm 06 ngày 07 tháng 02 năm 2018

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng.

Gió đông bắc cấp 2. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   10 120C

Nhiệt độ cao nhất từ:    17 190C.

Độ ẩm trung bình: 53%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng.

Gió đông bắc cấp 2. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   10 120C

Nhiệt độ cao nhất từ:    17 190C.

Độ ẩm trung bình: 55%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, không mưa. Ngày giảm mây trời nắng.

Gió đông bắc cấp 2. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ:   10 120C

Nhiệt độ cao nhất từ:    17 190C.

 

Độ ẩm trung bình: 53%
Đầu trang