DBTT ĐÊM 03 NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2018|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 03 NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2018

2018-02-03 02:49:03 | Lượt xem: 470 | Dự báo khí tượng

dbkt

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 03 NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng,. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời tiếp tục rét hại.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 8 - 100C; Cao nhất: 16 180C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 9 - 110C; Cao nhất: 16 180C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

 

Nhiệt độ thấp nhất: 9 - 110C; Cao nhất:  15 170C.
Đầu trang