DBTT ĐÊM 31/1 NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2018|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 31/1 NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2018

2018-01-31 03:04:32 | Lượt xem: 289 | Dự báo khí tượng

dự báo thời tiết

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng yếu. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét hại diện rộng.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 7 - 90C; Cao nhất: 11 130C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 8 - 100C; Cao nhất: 13 150C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

 

Nhiệt độ thấp nhất: 8 - 100C; Cao nhất:  13 150C.
Đầu trang