DBTT ĐÊM 26 NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2018|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 26 NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2018

2018-01-26 03:08:42 | Lượt xem: 199 | Dự báo khí tượng

du bao thoi tiet

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 26 NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2018

 

          Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 14 - 160C; Cao nhất: 18 200C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 180C; Cao nhất: 18 200C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

 

Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 170C; Cao nhất:  18 200C.
Đầu trang