ban tin du bao thoi tiet dem 07 ngay 08 thang 12 nam 2017|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 07 ngay 08 thang 12 nam 2017

2017-12-07 03:16:23 | Lượt xem: 116 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

 

Đêm 07 ngày 08 tháng 12 năm 2017

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

Gió đông bắc cấp 2 -3.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   15 170C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    22 240C.

Độ ẩm trung bình: 73%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

Gió đông bắc cấp 2 -3.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   15 170C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    22 240C.

Độ ẩm trung bình: 75%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

Gió đông bắc cấp 2 -3.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   15 170C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    22 240C.

 

Độ ẩm trung bình: 73%
Đầu trang