Du bao KTTV cao bang|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo Khí tượng

Du bao KTTV cao bang

2017-12-07 03:09:56 | Lượt xem: 69 | Dự báo Khí tượng

TIN KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG VÀ RÉT  

Hiện nay (07/12): Không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo: Khoảng chiều tối và đêm nay (07/12), không khí lạnh tăng cường này ảnh hưởng đến các địa phương trong tỉnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến: 10 - 13 oC.

                         Dự báo:  Trong 2-3 ngày tới các địa phương trong tỉnh còn tiếp tục rét, các huyện phía đông và vùng núi cao phía tây có rét đậm .

 

 Khuyến cáo: Tích cực phòng chống rét cho người và vật nuôi

 

 

Tin phát lúc: 15h30

 

 

 

 

        

 

 

Duyệt tin

 

 

 

 

 

 

Lương Văn Trường

 

 

Dự báo viên

  

 

 

 

 

 

Đàm Văn Đại
Đầu trang