Du bao KTTV cao bang|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo Khí tượng

Du bao KTTV cao bang

2017-12-07 03:08:27 | Lượt xem: 81 | Dự báo Khí tượng

Đêm 07 ngày 08 tháng 12 năm 2017:

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Nhiều mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất:      14  -  16 oC.

Nhiệt độ cao nhất:       20  -  22 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất:        11  -  13 oC.

Nhiệt độ cao nhất:         18  -  20 oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Nhiều mây đêm có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét.

Gió: Đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất:       13  -  15 oC.

Nhiệt độ cao nhất:        19  -  21 oC.

 

Tin phát lúc 15h00ph                                                  

                                                         

    

 

 

Duyệt tin

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự báo viên

  

 

 

 

 

 

Đàm Văn Đại

 

 
Đầu trang