DBTT đêm 7 ngày 8 tháng 12 năm 2017|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

DBTT đêm 7 ngày 8 tháng 12 năm 2017

2017-12-07 02:51:16 | Lượt xem: 438 | Dự báo khí tượng

dự báo thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM  07 NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2017

 

          Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ lượng không đáng kể. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.  Trời rét.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 15,0 17,00C; Cao nhất: 20,0 22,00C. 

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 16,0 18,00C; Cao nhất: 20,0 22,00C.      

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 16,0 18,00C; Cao nhất: 20,0 22,00C.      
Đầu trang