ban tin du bao thoi tiet dem 06 ngay 07 thang 11 nam 2017|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 06 ngay 07 thang 11 nam 2017

2017-12-06 03:09:44 | Lượt xem: 114 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

 

Đêm 06 ngày 07 tháng 12 năm 2017

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi, có mưa vài nơi lượng không đáng kể.

Gió đông bắc cấp 2 -3.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   15 170C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    23 250C.

Độ ẩm trung bình: 73%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi, có mưa vài nơi lượng không đáng kể.

Gió đông bắc cấp 2 -3.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   15 170C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    23 250C.

Độ ẩm trung bình: 75%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi, có mưa nhỏ lượng không đáng kể.

Gió đông bắc cấp 2 -3.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   15 170C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    23 250C.

 

Độ ẩm trung bình: 73%
Đầu trang