DBTT đêm 4 ngày 5 tháng 12 năm 2017|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

DBTT đêm 4 ngày 5 tháng 12 năm 2017

2017-12-04 02:43:57 | Lượt xem: 360 | Dự báo khí tượng

 

DBKT

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM  04 NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2017

 

          Ít đến quang mây, không mưa, ngày trời nắng hanh. Gió đông bắc cấp 2. Trời rét.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 14,0 16,00C; Cao nhất: 24,0 26,00C. 

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 15,0 17,00C; Cao nhất: 24,0 26,00C.      

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 15,0 17,00C; Cao nhất: 24,0 26,00C.      
Đầu trang