DBTT ĐÊM 02 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2017|Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc

Dự báo khí tượng

DBTT ĐÊM 02 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2017

2017-12-02 02:25:02 | Lượt xem: 207 | Dự báo khí tượng

DBKT

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 02 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2017

 

          Ít mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng hanh. Trời rét. Gió đông bắc cấp 2.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 17,0 19,00C; Cao nhất: 22,0 24,00C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 18,0 19,00C; Cao nhất: 23,0 25,00C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 18,0 20,00C; Cao nhất: 22,0 24,00C.
Đầu trang