Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet dem 15 ngay 16 thang 11 nam 2017

2017-11-15 02:55:56 | Lượt xem: 161 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

 

Đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2017

1.Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    30 320C.

Độ ẩm trung bình: 85%

 

2.Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    30 320C.

Độ ẩm trung bình: 88%

 

3.Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, có mưa nhỏ lượng không đáng kể, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   22 240C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    30 320C.

 

Độ ẩm trung bình: 85%
Đầu trang