Dự báo khí tượng

DBTT đêm 15 ngay 16 tháng 11 năm 2017

2017-11-15 02:55:02 | Lượt xem: 364 | Dự báo khí tượng

dbkt

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 15 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2017

 

          Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ lượng không đáng kể, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Gió nhẹ.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 230C; Cao nhất: 28 300C.             

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất: 29 310C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất:  28 300C.
Đầu trang