Dự báo khí tượng

DBTT đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2017

2017-10-26 03:05:32 | Lượt xem: 441 | Dự báo khí tượng

dự báo thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 26 NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2017

 

          Nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng yếu. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 230C; Cao nhất: 27 290C.       

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất: 27 290C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 240C; Cao nhất:  27 290C.
Đầu trang