Dự báo khí tượng

DBTT đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2017

2017-10-13 03:07:08 | Lượt xem: 277 | Dự báo khí tượng

 

DBKT

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 13 NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2017

 

          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 32 340C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 34 340C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất:  32 340C.
Đầu trang