Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet ngay 13 thang 10 nam 2017

2017-10-13 03:03:07 | Lượt xem: 168 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

 

Đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2017

1.    Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   24 – 260C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    30 – 320C.

Độ ẩm trung bình: 80%

 

2.    Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài)

Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   24 – 260C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    30 – 320C.

Độ ẩm trung bình: 82%

 

3.    Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi, đêm không mưa. Ngày trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   24 – 260C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    30 – 320C.

Độ ẩm trung bình: 80%

 

 
Đầu trang