Dự báo Khí tượng

Du Bao KTTV Cao Bang

2017-10-13 02:56:08 | Lượt xem: 110 | Dự báo Khí tượng

  TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG

 

 (Cơn bão số 11, tên quốc tế là khanun

Sáng nay, bão Khanun đã vượt qua phía Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) và đi vào Biển Đông, cơn bão số 11.

 

Hi 13 gi, v trí tâm bão vào khong 17,4 độ Vĩ Bc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

D báo trong 24 gi ti, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam sau đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mi gi đi được 10-15km và mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

D báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mi gi đi được khoảng15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

D báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mi gi đi được 15-20km.

 

Bão số 11 chưa có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết các địa phương trong tỉnh.

 

Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 15h00 ngày 14/10/2017.

 

Tin phát lúc: 15h00

 

 

 

 

Duyệt tin

 

 

 

Lương Văn Trường

 

 

 

 

Dự báo viên

  

 

 

Đàm Văn Đại
Đầu trang