Dự báo Khí tượng

Du Bao KTTV Cao Bang

2017-10-13 02:55:05 | Lượt xem: 85 | Dự báo Khí tượng

Đêm 13 ngày 14 tháng 10 năm 2017:

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù ở vài nơi, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất:      21  -  23 oC.

Nhiệt độ cao nhất:       28  -  30 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất:        19  -  21 oC.

Nhiệt độ cao nhất:         26  -  28 oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhe, ngày trời nắng.

Gió: Đông bắc cấp2,3.

Nhiệt độ thấp nhất:       20  -  22 oC.

Nhiệt độ cao nhất:         28  -  30 oC.

 

Tin phát lúc 15h00ph                                                  

                                                         

    

 

 

Duyệt tin

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự báo viên

  

 

 

 

 

Đàm Văn Đại
Đầu trang