Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet ngay 12 thang 10 nam 2017

2017-10-12 03:31:46 | Lượt xem: 213 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2017

1.    Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi. Ngày trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   23 – 250C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    31 – 330C.

Độ ẩm trung bình: 86%

 

2.    Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài)

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi. Ngày trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   23 – 250C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    31 – 330C.

Độ ẩm trung bình: 88%

 

3.    Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, có mưa nhỏ lượng không đáng kể. Ngày giảm mây trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   23 – 250C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    31 – 330C.

 

Độ ẩm trung bình: 86%
Đầu trang