Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet ngay 11 thang 10 nam 2017

2017-10-11 03:38:36 | Lượt xem: 432 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

 

Đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2017

1.    Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, đêm và sáng  có mưa, mưa rào.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   23 – 250C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    29 – 310C.

Độ ẩm trung bình: 86%

 

2.    Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài)

Nhiều mây,  đêm và sáng có mưa, mưa rào.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   23 – 250C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    29 – 310C.

Độ ẩm trung bình: 88%

 

3.    Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   23 – 250C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    29 – 310C.

 

Độ ẩm trung bình: 86%
Đầu trang