Dự báo khí tượng

DBTT đêm 11 ngày 12 tháng 10 năm 2017

2017-10-11 03:00:27 | Lượt xem: 250 | Dự báo khí tượng

dự báo thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 11 NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2017

 

          Nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày giảm mưa trời hửng nắng. Gió nhẹ.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C; Cao nhất: 28 300C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C; Cao nhất: 28 300C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C; Cao nhất:  28 300C.
Đầu trang