Dự báo khí tượng

DBTT DEM18 NGAY 19 THANG 6 NĂM 2017

2017-06-18 03:16:33 | Lượt xem: 268 | Dự báo khí tượng

Dự báo thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 18  NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2017

 

     Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mưa hửng nắng. Gió nhẹ.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 29 310C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất: 29 310C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

 

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 270C; Cao nhất:  29 310C.
Đầu trang