Dự báo khí tượng

DBTT DEM 17 NGAY 18 THANG 6 NĂM 2017

2017-06-17 03:08:26 | Lượt xem: 253 | Dự báo khí tượng

Dự báo thời tiết

DỰ BÁO THỜI TIẾT CÁC KHU VỰC TRONG TỈNH BẮC GIANG

ĐÊM 17  NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2017

 

     Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

            NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT VÀ THẤP NHẤT:

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG:

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 250C; Cao nhất: 28 300C.

KHU VỰC PHÍA TÂY:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất: 28 300C.

         THÀNH PHỐ BẮC GIANG VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN:

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C; Cao nhất:  28 300C.

 

 
Đầu trang