Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet ngay 16 thang 06 nam 2017

2017-06-16 03:47:04 | Lượt xem: 101 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

 

Đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2017

1.   Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

G đông nam cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   24260C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    27 –290C.

Độ ẩm trung bình: 88%

 

2.   Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

G đông nam cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   24260C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    27 –290C.

Độ ẩm trung bình: 88%

 

3.   Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió đông nam cấp 2.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   24– 260C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    27 –290C.

 

Độ ẩm trung bình: 88%




Đầu trang