Dự báo Khí tượng

Dự báo thời tiết đêm 09 ngày 10 tháng 06 năm 2017

2017-06-09 03:15:23 | Lượt xem: 560 | Dự báo Khí tượng

Đêm 09 ngày 10 tháng 06 năm 2017

+Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Mây thay đổi có lúc có mưa rào nhẹ ở vài nơi, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất:      25  -  27 oC.

Nhiệt độ cao nhất:       32  -  34 oC.

+Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông: Mây thay đổi, có mưa, mưa rào nhẹ ở nhiều nơi và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất:        23  -  25 oC.

Nhiệt độ cao nhất:         29  -  31 oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng: Mây thay đổi có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, ngày trời nắng.

Gió: nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất:       24  -  26 oC.

 

Nhiệt độ cao nhất:        31  -  33 oC.
Đầu trang