Dự báo khí tượng

ban tin du bao thoi tiet ngay 03 thang 05 nam 2017

2017-05-03 04:11:04 | Lượt xem: 1183 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

 

Đêm 03 ngày 04 tháng 5 năm 2017

1.   Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Gđông đến đông bắc cấp 2 -3.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   24260C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    29 – 310C.

Độ ẩm trung bình: 82%

 

2.   Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

Gđông đến đông bắc cấp 2 -3.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   24260C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    29 – 310C.

Độ ẩm trung bình: 84%

 

3.   Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Nhiều mây, có mưa, mưa  rào nhẹ và dông.

Gió đông đến đông bắc cấp 2 -3.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   24– 260C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    29 – 310C.

 

Độ ẩm trung bình: 82%
Đầu trang