Dự báo khí tượng

Ban tin du bao thoi tiet ngay 30 thang 4 nam 2017

2017-04-30 03:39:33 | Lượt xem: 925 | Dự báo khí tượng

Bản tin dự báo thời tiết

Đêm 30/4 ngày 01 tháng 5 năm 2017

 

1.   Khu vực phía bắc Tỉnh: (Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Quế Võ).

 

 

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gnhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    29 – 310C.

Độ ẩm trung bình: 73%

 

2.   Khu vực phía nam Tỉnh: (Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài).

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gnhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   21 230C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    29 – 310C.

Độ ẩm trung bình: 75%

 

3.   Khu vực thành phố Bắc Ninh:

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng.

Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất  từ:   21 – 230C

Nhiệt độ cao nhất  từ:    29 – 310C.

Độ ẩm trung bình: 73%
Đầu trang